บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลแทน จำกัด

บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี่ คอนซัลแทน จำกัด (ดีทีซี) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 ซึ่งในขณะนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ในช่วงเปลี่ยนระบบการซื้อขายหุ้น จากระบบเคาะกระดานเป็นระบบซื้อขายหุ้นด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวกับการรายงานราคาหุ้น จะเข้ามามีบทบาทอย่างสูง จึงได้พัฒนาสินค้าขึ้นเอง ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ เช่น ระบบ VIP, TV WALL และกระดานอิเล็คโทรนิค รายงานราคาหุ้น, ป้ายอักษรไฟวิ่ง และกราฟฟิคบอร์ด เป็นต้น

บริษัทฯ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2533 ทุนจดทะเบียน 5ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของสินค้า LED (Light Emitting Diode) Display ได้แทบทุกประเภท สินค้าบริษัทมีทั้งที่ผลิตเอง และที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพสูง สินค้าที่บริษัทผลิตนั้น มีลูกค้าทั้งในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายและให้บริการ LED DISPLAYS ต่างๆ ดังนี้

อุปกรณ์ป้ายไฟโฆษณาคอมพิวเตอร์

  • กระดานหุ้น (STOCKS DISPLAY BOARD) ในห้องค้าหลักทรัพย์ต่างๆ
  • ป้ายอักษรไฟวิ่ง (MOVING SIGN) ชนิดติดตั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทั้งแบบ 1 บรรทัดและหลายบรรทัด สีเดียว หรือ หลายสี
  • GRAPHIC BOARD ชนิดติดตั้งภายในอาคาร และชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบ GRAPHIC ANITMATION, สัญญาณภาพจากทีวีและวีดีโอในแบบ REALTIME
  • SIGNBOARD ชนิดติดตั้งภายในอาคารและชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร เพื่อแสดงภาพนิ่งและข้อความแบบหลายบรรทัด
  • SCORE BOARDS สนามกีฬาทั้งแบบโรงยิมและแบบกลางแจ้ง เช่น สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล เป็นต้น

สินค้าและบริการ อื่นๆ

  • PRODUCTION BOARD ระบบควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  • FAIR QUEUE SYSTEM ระบบจัดคิวอัตโนมัติ
  • CURRENCY EXCHANGE RATES BOARD กระดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  • INTEREST RATES BOARD กระดานแสดงอัตราดอกเบี้ย
  • DIGITAL CLOCK & TEMPERATURES กระดานแสดงเวลาและอุณหภูมิแบบดิจิตอล
ตัวอย่างสินค้าและบริการ วิดีโอตัวอย่าง สินค้า

ป้ายไฟวิ่ง

ระบบคิว