02 679 8511

sales@dtcasia.net

21/20-22 ซอยงามดูพลี ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120

    ป้ายไฟวิ่ง LED ที่ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ (Electronic Sign, Information Sign, Information Display)

    เหมาะสำหรับการใช้ในสถานที่สาธารณะ เช่น ธนาคาร สนามบิน โรงพยาบาล โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า สว่างชัดและ สามารถกำหนดขนาดตัวอักษร ข้อความที่ต้องการแสดง สีตัวอักษร และฟอนต์ได้

    ป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์ (Electronic Sign, Information Sign)

    Size
    Color