สินค้าและบริการของเรา
ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายและให้บริการ LED DISPLAYS ต่างๆ ดังนี้

อุปกรณ์ป้ายไฟโฆษณาคอมพิวเตอร์

  • กระดานหุ้น (STOCKS DISPLAY BOARD) ในห้องค้าหลักทรัพย์ต่างๆ
  • ป้ายอักษรไฟวิ่ง (MOVING SIGN) ชนิดติดตั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทั้งแบบ 1 บรรทัดและหลายบรรทัด สีเดียว หรือ หลายสี
  • GRAPHIC BOARD ชนิดติดตั้งภายในอาคาร และชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบ GRAPHIC ANITMATION, สัญญาณภาพจากทีวีและวีดีโอในแบบ REALTIME
  • SIGNBOARD ชนิดติดตั้งภายในอาคารและชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร เพื่อแสดงภาพนิ่งและข้อความแบบหลายบรรทัด
  • SCORE BOARDS สนามกีฬาทั้งแบบโรงยิมและแบบกลางแจ้ง เช่น สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล เป็นต้น

สินค้าและบริการ อื่นๆ

  • PRODUCTION BOARD ระบบควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  • FAIR QUEUE SYSTEM ระบบจัดคิวอัตโนมัติ
  • CURRENCY EXCHANGE RATES BOARD กระดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  • INTEREST RATES BOARD กระดานแสดงอัตราดอกเบี้ย
  • DIGITAL CLOCK & TEMPERATURES กระดานแสดงเวลาและอุณหภูมิแบบดิจิตอล