ป้ายสกอร์บอร์ด

ป้ายสกอร์บอร์ด เป็นป้ายแสดงผลการแข่งขัน แสดงชื่อทีม เวลาการแข่งขัน สกอร์บอร์ดขณะแข่งขัน สามารถทำได้หลายประเภทของกีฬา มีหลายรูปแบบ และขนาดของตัวเลขให้เลือก สามารถทำตามความต้องการได้มีทั้งแบบภายในและ ภายนอกอาคาร ควบคุมการทำงานด้วย keypad แบบมีสาย หรือไร้สาย มีเสียงดังกังวาน สำหรับกีฬาบางประเภท เช่น บาสเก็ตบอล ที่จะต้องมีหลายเสียงที่แตกต่างกัน กระดานแสดงผลการแข่งขันแต่ละประเภทได้ถูกทดสอบจากสมาคมกีฬาต่างๆ

ป้ายสกอร์บอร์ด เหมาะสำหรับ

  • การแสดงผลการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง
  • กีฬาที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกในการเปลี่ยนคะแนน
  • สถานที่ที่ต้องการแสดงผลการแข่งขันกีฬาอย่างชัดเจน
ตัวอย่างสินค้า ป้ายสกอร์บอร์ด
 1 2 >