ระบบควบคุมการผลิต

ระบบควบคุมการผลิต ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง ติดตั้งในสายการผลิต(Production Line) ในกระบวนการผลิตของโรงงานต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้การผลิตสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ดียิ่งขึ้น ป้ายสามารถแสดงตัวเลข (7 Segment), ตัวอักษร, ไฟสัญญาณเตือน, เสียงเตือน(Buzzer) เป็นต้น เราสามารถออกแบบป้ายได้ตามความต้องการของแต่ละโรงงาน ซึ่งมีหลากหลายในรูปแบบที่ต่างกัน เช่น จำนวนตัวเลข(Digit Sizes), ตัวอักษร(Character Sizes) และขนาดของป้าย ซึ่งความสามารถโดยทั่วไปของป้ายมีรายละเอียดดังนี้

  • ช่วยรายงานผลจำนวนชิ้นงานที่กำลังผลิตแบบ Realtime
  • สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลเกินกว่า 50 เมตร
  • คำนวณจำนวนการผลิตที่ได้เป็นยอดคงเหลือ
  • สามารถตั้ง/ปรับแผนการผลิตของแต่ละสายการผลิตได้ทันที หรือล่วงหน้า
  • สามารถนับจำนวนชิ้นงานแบบ Manual หรือ Automatic

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

  • คุณไพโรจน์
  • TEL : 086-309-1488
  • LINE : pn1915
  • Email : sales@dtcasia.net
ตัวอย่างสินค้า ระบบควบคุมการผลิต
 < 1 2