ป้ายไฟวิ่ง

ป้ายไฟวิ่ง เป็นป้าย LED ที่สามารถแสดงข้อความ ภาพกราฟิกทั้งขนาดเต็มจอแสดงผลของป้าย และภาพ Logo ผสมกับข้อความ หรือภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็ก(animation) ผสมกับข้อความ ซึ่งภาพ Logo Animation เหล่านี้ จะมีทั้งที่เราเตรียมไว้ให้ในป้าย(built in) หรือลูกค้าสามารถสร้างเองได้ ป้ายมีทั้งแบบติดตั้งภายในอาคาร(indoor) และภายนอกอาคาร(outdoor) ขนาดของป้ายสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า มีทั้งแบบสีเดียว(single color) และสามสี(multi color) ซึ่งจะประกอบด้วยสีแดง สีเขียว และสีเหลือง หลอด LED ที่ใช้เป็นแบบ super bright ซึ่งจะให้แสงสว่างได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืน เรามีโปรแกรมสำหรับสร้างข้อมูลเพื่อแสดงบนป้าย ซึ่งจะใช้งานง่าย ท่านสามารถสร้างข้อความ รูปแบบแสดงผลต่างๆ ได้โดยสะดวก

ป้ายไฟวิ่ง เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างลูกเล่นให้ธุรกิจได้อย่างยิ่งสำหรับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ต้องการความดึงดูดจากผู้ที่ผ่านมาพบเห็น เพื่อแสดงข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม เช่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สำนักงานเขต สถานีรถไฟ หน่วยงานเอกชน โรงแรม สถานบันเทิงต่างๆ หรือถ้าต้องการแสดงข้อมูลแบบกราฟิกสูงๆ ความละเอียดชัดขึ้นมาอีกระดับ ก็อาจจะเลือกใช้เป็น LED Full Color Display ก็ได้

ซึ่งในปัจจุบันป้ายไฟวิ่งก็ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายแล้ว หลายๆ หน่วยงานหันมาใช้ป้ายไฟวิ่งในการโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แทนการใช้ป้ายโฆษณาแบบเก่าซึ่งยุ่งยากถ้าต้องการเปลี่ยนข้อความใหม่ ป้ายไฟวิ่ง มีโปรแกรมจัดการสำเร็จรูปทำให้สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อความได้ง่ายดาย

วิดีโอทดสอบระบบ ป้ายไฟวิ่ง BTS

ตัวอย่างสินค้า ป้ายไฟวิ่ง
 1 2 >