ระบบคิว

ระบบคิว เป็นระบบช่วยจัดการ การให้บริการกับลูกค้า ที่มีจำนวนมากๆ ในลักษณะมาก่อนได้รับบริการก่อน (First-Come-First-serve) ลดความวุ่นวายหรือความไม่มีระเบียบในการต่อคิว ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมายืนคอยนานๆ เพื่อรอรับบริการ โปรแกรมสามารถเก็บข้อมูลไว้เป็นสถิติ ตรวจสอบได้

ระบบคิว เป็นระบบที่สามารถจัดคิว แบบคิวเดียว และ แบบหลายคิว (Multi Queue) สามารถกำหนด ฟังก์ชัน (Function) การทำงานต่างได้ มีระบบเสียงเรียกหมายเลขบนบัตรคิวอัตโนมัติ (Automatic Calling) เปลี่ยนเสียงเองได้ในระดับผู้ใช้งาน และความสามารถมากมายหลายรูปแบบ หรือถ้าเป็นรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการให้บริการ บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมของการให้บริการ

ระบบคิวอัตโนมัติ จะประกอบด้วยส่วนหลักๆ ดังนี้

  • Computer หนึ่งเครื่องไว้สำหรับเปิด โปรแกรมบัตรคิว
  • Ticket Printer ไว้สำหรับออกบัตรคิว
  • Keypad ไว้สำหรับเรียกคิวประจำช่อง
  • LED Summary Board ไว้สำหรับแสดงผลสรุปหมายเลขคิวทั้งหมด
  • Counter Display Board ไว้สำหรับแสดงหมายเลขคิวของแต่ละช่องบริการ

สำหรับธุรกิจและการให้บริการนั้น ระบบคิว ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การจัดการกับปัญหาการให้บริการเพราะเมื่อมีระบบจัดการคิวเข้ามาแล้วลูกค้าทีมาใช้บริการก็ไม่ต้องมายืนต่อคิวเหมือนเมื่อก่อน และยังสามารถดูได้ว่าคิวของตัวเองใกล้จะถึงหรือยัง ถ้าหากเหลือคิวที่รอเยอะอยู่ก็สามารถไปทำธุระอื่นก่อนได้ หรือถ้าเจ้าของธุรกิจไหนต้องการระบบคิวแบบพิเศษก็สามารถติดต่อมายังบริษัทของเราเพื่อพูดคุยในสิ่งที่ต้องการได้เหมือนอีกเหมือนกัน

วิดีโอทดสอบ ระบบคิว

ตัวอย่างสินค้า ระบบคิว
 1 2 >