ป้ายแสดงข้อมูล และป้ายสั่งทำพิเศษ

ป้ายแสดงข้อมูล บอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบหลายแถว สามารถนำไปใช้งานได้หลายประเภท เช่น ในโรงแรม ศูนย์ประชุม เพื่อแสดงชื่อห้องและ ชื่องาน รวมถึงเวลาเพื่อให้แขกที่มางาน สามารถตรวจสอบได้ หรือ ในโรงภาพยนต์ สามารถแสดง ชื่อภาพยนต์ เวลาแสดง รอบในการแสดงได้ มีหลายรูปแบบ และขนาดให้เลือกตามความต้องการ

ป้ายแสดงข้อมูล มีสินค้าหลายประเภท

  • ป้ายแสดงสถิตินักเรียน
  • ป้ายแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  • ป้ายแสดงข้อมูลมลพิษ
  • ป้ายแสดงข้อมูลพืชผลทางการเกษตร
ตัวอย่างสินค้า ป้ายแสดงข้อมูล และป้ายสั่งทำพิเศษ
 1 2 >