นาฬิกาดิจิตอล LED

นาฬิกาดิจิตอล LED เป็นบอร์ดแสดงผลที่ผลิตจากหลอด LED ที่มีความสว่างชัดเจน สามารถใช้แสดงได้ทั้งภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร ตัวบอร์ดสามารถแสดงเลข นาฬิกาดิจิตอล LED พร้อมทั้งแสดงอุณภูมิได้ด้วย การนำไปประยุคต์ใช้งาน อาจจะนำไปติดแสดงวันที่และเวลาตามอาคารต่างๆ ได้ หรือจะติดไว้ภายในโรงงานก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นกัน ขนาดความสูงของตัวเลขของ นาฬิกาดิจิตอล มีหลายขนาดแล้วแต่ลูกค้าต้องการ เช่น ขนาด 3นิ้ว 5นิ้ว เป็นต้น

ตัวอย่างสินค้า นาฬิกาดิจิตอล LED
 1 2 >