รับสมัครพนักงาน

บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลแทน จำกัด เป็นผู้ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์ LED Display ประเภทต่างๆ เช่น กระดานหุ้น ป้ายไฟวิ่ง กราฟฟิคบอร์ด สกอร์บอร์ด นาฬิกาดิจิตอลบอกเวลา/อุณหภูมิ บอร์ดควบคุมจำนวนการผลิตในโรงงาน เป็นต้น มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้

รายละเอียด

จำนวน

Programmer / Software Engineer

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • สามารถเขียนภาษา C,VB
 • มีความรู้เรื่อง Serial Port Communication
 • สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อ Database ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
หลายอัตรา

Electronic Engineer

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • สามารถออกแบบ PCB ด้วยโปรแกรม Protel
 • มีประสบการณ์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Microchip, PIC
 • สามารถออกแบบวงจรอนาล็อกและดิจิตอลได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
หลายอัตรา

ช่างเทคนิค

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิ ปวช. - ปวส สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า
 • ชาย มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถขับรถได้และสามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
หลายอัตรา
ผู้สนใจ สมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งใบสมัคร รูปถ่าย และเอกสารเกี่ยวข้อง
* ประวัติส่วนตัวอย่างละเอียด (resume)
* ประสบการณ์การทำงาน
* ผลการเรียนหรือ transcript

บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี่ คอนซัลแทน จำกัด
21/20-22 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66 2) 679 8511–20 แฟกซ์ (66 2) 285 5839
Website : www.dtc9.com , e-mail : sales@dtcasia.net