ป้าย Target board 4 บรรทัด
ป้าย Target board 4 บรรทัด

Code : TB-4R

ป้าย Target Board แสดงเป้าหมายการผลิตในโรงงาน สามารถต่อกับเครื่องจักร PLC ได้
Tact time แสดงจำนวนสินค้าที่ต้องผลิตได้ตามเวลาที่กำหนดไว้
Actual ต่อรับค่าจากเครื่องจักรแสดงจำนวนสินค้าที่ผลิตได้
Diff แสดงผลต่างจากเป้าหมาย/ผลต่างจากเป้าหมายตามเวลาในปัจจุบัน
สินค้าพร้อมส่ง ราคาไม่แพง

สนใจสินค้าราคาพิเศษ ติดต่อ

ฝ่ายขาย : ไพโรจน์ 086-309-1488