ป้าย Target board 2 บรรทัด
ป้าย Target board 2 บรรทัด

Code : TB-2R

ป้ายแสดงผลเป้าหมายการผลิตในสายการผลิต ช่วยในการ Monitor งานต่างๆ สามารถทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ทำงานแบบ Real-time
ตัวเลข 4 หลัก 2 บรรทัด ตัวเลขเป็น LED 3 นิ้ว สามารถมองเห็นได้ในระยะ 20-30 เมตร ป้ายพร้อมส่ง สิ้นค้าสำเร็จรูปราคาไม่แพง
การติดตั้งง่าย สามารถต่อปลั๊กไฟฟ้า 220V. ได้เลย มี Terminal สำหรับต่อรับจาก Actual จากเครื่องจักรหรือปุ่มกดได้

สามารถใช้แป้นพิมพ์ Keypad กำหนดค่าเป้าหมายได้ตามต้องการ ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง สามารถปรับค่า Actual ได้ตามต้องการ (Adjust)

สนใจสินค้าราคาพิเศษ ติดต่อ

ฝ่ายขาย : ไพโรจน์ 086-309-1488